Jesteś tutaj

Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest

 

 

Zalega ci azbest na nieruchomości i chcesz się go pozbyć??

Złóż wniosek a zabierzemy go za darmo

 

W ramach realizacji "Programu priorytetowego ogólnopolski program usuwania wyrobów zawierających azbest” oraz „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Osielsko na lata 2013-2032" Urząd Gminy zleci usunięcie azbestu uprawnionej firmie i poniesie 100% kosztów wykonania usługi:

  • demontażu, zapakowania, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest, lub

  • zapakowania odpadów zawierających azbest składowanych na nieruchomości, transportu i unieszkodliwienia tych wyrobów.

Nowe pokrycia dachowe właściciel nieruchomości musi wykonać we własnym zakresie i na własny koszt.

Wnioski mogą składać osoby fizyczne, w tym członkowie rodzinnych ogrodów działkowych, przedsiębiorcy, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Do wniosku należy dołączyć:

  • pełnomocnictwo - Załącznik nr 2 do wniosku lub inny dokument potwierdzający uprawnienia do reprezentowania wnioskodawcy przez osoby podpisujące wniosek (dotyczy pełnomocnictw, a także innych uprawnień reprezentujących podmioty wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorcy, parafie).

  • informację o wyrobach zawierających azbest; - Załącznik nr 3 do wniosku

  • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np. kserokopię aktu notarialnego lub wypisu z księgi wieczystej lub decyzji zarządu rodzinnego ogrodu działkowego o przyznaniu działki)

 

W przypadku, gdy w zakres zadania wchodzi demontaż pokrycia dachowego

  • dokument potwierdzający uregulowanie stanu formalno - prawnego przedsięwzięcia czyli potwierdzenie zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę wystawione przez Wydział Budownictwa Starostwa Powiatowego, ul. Zygmunta Augusta 16 w Bydgoszczy (informacje na temat wymaganych dokumentów można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy przy ul. Zygmunta Augusta 16 lub telefonicznie pod nr telefonu: 52/58 40 948).

  • kopię aktualnej „OCENY stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” - Załącznik nr 4 do wniosku

Wnioski wraz z załącznikami można składać: osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Osielsko, przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Osielsko, ul. Szosa Gdańska 55A, 86-031 Osielsko, lub przesłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Gminy Osielsko z wykorzystaniem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, zwanej dalej ePUAP, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Wnioski można pobrać w punkcie informacyjnym Urzędu Gminy Osielsko lub na stronie internetowej www.bip.osielsko.pl w zakładce „Urząd Gminy” → „Jak załatwić sprawę?” → „Ochrona środowiska w tym gospodarka odpadami” oraz na www.osielsko.pl w zakładce „Środowisko” → „Usuwanie azbestu”.

wniosek o usunięcie azbestu >>

 

 

Więcej informacji można uzyskać telefonicznie pod nr telefonu: 52/324 18 67

 

Obowiązkowa informacja o azbeście

Pełna informacja o wyrobach zawierających azbest >>

 

 

 

 

 

 

zamknij x

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.