Jesteś tutaj

SUPER SZKOŁY W GMINIE OSIELSKO

SUPER SZKOŁY W GMINIE OSIELSKO

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany w ramach Osi Priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja Działania 10.1. Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT Poddziałania 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Cele projektu:

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych 120 uczniów poprzez zorganizowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, podniesienie kompetencji/kwalifikacji 12 nauczycieli w zakresie korzystania z TIK oraz doposażenie w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK w 4 szkołach w gminie Osielsko: Szkole Podstawowej im. Agaty Mróz w Niemczu, Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Maksymilianowie, Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku oraz Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Żołędowie.

 

W ramach projektu planuje się zorganizowanie w okresie od listopada 2019 r. do maja 2020 r. zajęć informatycznych i zajęć z języka angielskiego w Szkole Podstawowej im. Agaty Mróz w Niemczu oraz Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Żołędowie, a także zajęć z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i zajęć TIK w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Maksymilianowie oraz Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku. W każdej szkole utworzona zostanie 1 grupa w ramach każdych zajęć, w których uczestniczyć będzie po 15 uczniów. Do projektu tym samym zostanie rekrutowanych po 30 uczniów z każdej ze szkół uczestniczących w projekcie. Zajęcia dla uczniów w ramach danych zajęć odbywać się będą w wymiarze 1 godziny tygodniowo, w wybranych tygodniach w wymiarze 2 godzin tygodniowo. W całym okresie zostanie przeprowadzonych po 32,5 godziny danych zajęć w każdej szkole, czyli łącznie 260 godzin zajęć w całym projekcie. Ponadto w ramach projektu zaplanowano zorganizowanie szkolenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach uczestniczących w projekcie, mającego na celu podniesienie kompetencji w zakresie korzystania z TIK. Szkolenie zostanie przeprowadzone w drugiej połowie listopada 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Żołędowie w grupie liczącej 12 osób. W 18-godzinnym szkoleniu uczestniczyć będzie po 2 dwóch nauczycieli z każdej ze szkół biorących udział w projekcie. Nauczyciele podczas szkolenia nabędą wiedzę z zakresu 9 modułów, na które składają się takie zagadnienia jak: wspomaganie pracy szkoły, rozwój kompetencji kluczowych w procesie edukacji, rozwój kompetencji informatycznych, proces uczenia się a rozwój kompetencji kluczowych, TIK w budowaniu środowiska sprzyjającego nauczaniu/uczeniu się, współpraca i komunikacja z wykorzystanie TIK, bezpieczne wykorzystanie nowych technologii, wspomaganie pracy szkoły w rozwoju kompetencji informatycznych oraz planowanie rozwoju zawodowego uczestników szkolenia w zakresie wspomagania szkół. Projekt zakłada również doposażenie pracowni we wszystkich szkołach w sprzęt technologii informacyjno-komunikacyjnej. Każda ze szkół otrzyma zestaw, składający się z 1 wózka na tablety, 30 tabletów, 30 słuchawek, 2 komputerów stacjonarnych i 1 drukarki laserowej.

 

Planowane efekty:

Projekt przyczyni się do zwiększenia u uczniów kompetencji kluczowych z zakresu informatyki, języka angielskiego oraz przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i poprawy wyników osiąganych przez uczniów w szkole. Ponadto przyczyni się do podniesienia kompetencji nauczycieli w zakresie korzystania z nowoczesnych technologii w nauce, co w konsekwencji wpłynie na poprawę jakości kształcenia w szkołach.

 

Wartość projektu: 163 706,25 zł

 

Wkład Funduszy Europejskich: 139 150,31 zł

 

zamknij x

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.